Kapacitet og flow optimeres

Lagerautomation eller materialehåndteringsudstyr kan generelt karakteriseres ved 'varer til mand'-princippet. Varer bliver hentet frem til operatøren, som ved en ergonomisk korrekt arbejdsstation kan foretage pluk eller indlagring.

LOGIA sikrer, at anlæggets kapacitet - i form af både lagerplads og hastighed - udnyttes bedst muligt . Udover at styre at de(t) enkelte anlæg performer bedst muligt, sikrer LOGIA også god integration med andet automatisk udstyr og manuelle lagerområder.

Det giver et godt flow og det maksimale udbytte af driften.


Alt inden for automatisk lager

LOGIA kan styre alt automatisk lagerudstyr uanset fabrikat. Løsningerne spænder lige fra at styre en enkelt lagerautomat til at styre og integrere fuldautomatiske distributionscentre.

LOGIA's avancerede styringsalgoritmer sikrer maksimal udnyttelse af hver enkelt anlægs kapacitet ligesom samspillet og flowet mellem anlæggene optimeres.

Alt styres samlet i LOGIA og med kun ét interface til ERP-systemet.

Styring af lagerautomater

Lagerautomaten er den mest anvendte lagringsenhed til småvarer. Den passer ind mange steder og er et godt supplement på selv mindre manuelle lagre. Det er en kompakt lagringsform med en ergonomisk arbejdsstilling og i sammenhæng med LOGIA’s batchplukkefunktion opnås høj plukkefrekvens.

Der findes mange fabrikater af lagerautomater. LOGIA kan styre og kombinere alle fabrikater af lagerautomater i én løsning og sikrer optimal integration automaterne imellem.

LOGIA integrerer lagerautomater i flowet på fx det manuelle lager.Fleksibilitet og automatiseringsgrad

I kraft af at LOGIA kan styre lagerudstyr på tværs af fabrikater, opnås en stor fleksibilitet og uafhængighed. Automatiske lagre kan let opgraderes og/eller udbygges med nyt udstyr - også af andre fabrikater.

Tilsvarende kan manuelle lagre også let udbygges med automatiske lagerområder.

Overvejer du at automatisere?

Kontakt os og fortæl om din lagersituation og hør om mulighederne.
Det giver dig grundlag for at vurdere, om det er interessant for jer eller ej.

Til toppen