Effektivitet og kvalitet i top

Det manuelle lager er kendetegnet ved, at medarbejdere er den udførende ressource, som bevæger sig rundt efter varer. Det såkaldte mand-til-vare princip.

God lagerdrift handler her om at arbejde smart og effektivt ved at reducere den interne transport, nedbringe søgetid og fjerne unødvendige opgaver og håndteringer. Medarbejderne skal have overblik over sine opgaver. Det giver god arbejdsrytme med kvalitet i ekspeditionerne.

LOGIA har gode værktøjer til planlægning af ordreekspeditionen og guider lagermedarbejderne gennem effektive og fejlfrie ekspeditioner.

Alle er online og 'on-the-fly'

Alle medarbejdere på lageret er online og brugergrænsefladen er designet ud fra behovet og brugermiljøet på et lager. Det er procesorienteret, overskueligt og let at forstå.

Medarbejdere slipper for de traditionelle papirlister, som kan være svære at få overblik over og får i stedet den rette information online via terminaler, pda'ere, headsets el.lign. Informationen præsenteres enkelt og visuelt og er meget let at forstå.

Planlæg rettidig ekspedition

LOGIA har gode værktøjer til at planlægge dagens ind- og udgående ordrer. Overblik over kritiske faktorer som fx leveringstider, ordrestørrelser og lagerbeholdning er afgørende for at kunne aktivere ordrer i den rette rækkefølge og sikre den mest optimale ekspedition.

Fremdrift og status på dagens ekspedition i forhold til opsatte deadlines kan løbende følges i oversigtsbilleder. Statusberegninger giver det forventede sluttidspunkt med den aktuelle bemanding og effektivitet. Dette overblik anvendes til allokering af medarbejderressourcer, således at deadlines nås og der skabes en jævn arbejdsbelastning hen over dagen.
Strømlinede lagerprocesser

Alle processer fra varemodtagelse til forsendelse kan optimeres på forskellig vis afhængig af lagerets fysiske indretning.

Et meget væsentligt udgangspunkt for at opnå strømlinede lagerprocesser er varernes placering på lageret og opsætning af de rigtige indlagrings- og opfyldningsstrategier, således at plukafviklingen ikke besværliggøres af lange transportveje og manglede beholdninger på plukkepladserne.

For selve plukafviklingen kan processerne gøres smartere ved anvendelse af batchplukning, pluk direkte i forsendelsesemballage eller ved anvendelse af display udstyr - eksempelvis LOGIA’s Pick To Light displays.


Mere plads og bedre flow

LOGIA styrer lagerets fysiske rammer og ressourcer og sikrer optimal udnyttelse af alt lige fra lagerplads og -lokationer til lagerbeholdning, udstyr, medarbejdere m.m.

LOGIA udnytter al 'luften' på lageret og skaber dermed mere plads. LOGIA sikrer at varer placeres mest hensigtsmæssigt ud fra transaktionsvolumen. Den optimale vareplacering giver effektive plukkeruter og et godt flow på lageret.Skab resultater på dit lager

Kontakt os og fortæl om din lagersituation og hør om mulighederne.
Det giver dig grundlag for at vurdere, om det er interessant for jer eller ej.

Til toppen