Få styr på dit lager med WMS

LOGIA Lagerstyring / WMS sætter lageret i system og styrer beholdninger, lokationer, medarbejdere, udstyr m.m.

Alt er digitaliseret og kan dermed let optimeres, så du får den bedste udnyttelse at alle lagerets ressourcer. Det sikrer bl.a. en effektiv og fejlfri ordreekspedition, og optimal udnyttelse af lagerpladsen.

WMS sikrer effektive lagerprocesser

Alle er online på WMS'en

Alle medarbejdere er online på LOGIA lagerstyringssystem via tablets, terminaler, pda'ere, headsets el.lign.

Brugergrænsefladen er designet ud fra behovet og brugermiljøet på et lager. Det er procesorienteret, overskueligt og let at forstå.

Medarbejderne har overblik over sine opgaver og bliver guidet gennem sine jobs. Det giver god arbejdsrytme med kvalitet i ekspeditionerne.

Optimal vareplacering

Varernes placering på lageret er et meget væsentligt udgangspunkt for at opnå effektive lagerprocesser. Her er bl.a. varens ABC en vigtig styringsparameter.

LOGIAs lagerstyring sikrer, at varer indlagres på de optimale lokationer, og at der er beholdning på plukkepladserne. Dette sker på baggrund af varernes stamdata og ABC-kategorisering.

Varens ABC-kategorisering kan dog ændres sig over tid. LOGIA giver dig overblik over, hvilke varer der er uhensigtsmæssigt placeret - enten indenfor et enkelt lagerområde eller på tværs af hele lageret. Det giver mulighed for at igangsætte flyttejobs, når og hvor det er hensigtsmæssigt.

Læs mere om optimal vareplacering

Pluk effektivt og fejlfrit

Plukkeprocessen kan optimeres på flere måder og skal tage hensyn til både plukkehastighed og plukkekvalitet.

LOGIA lagerstyring kører som standard med plukketyperne: serielt pluk, parallelt pluk, batchpluk, fordelingspluk og pluk direkte i fragtemballage.

Plukkehastighed og -kvalitet kan optimeres ved anvendelse af udstyr - eksempelvis stregkodeskanning, Voice og Pick To Light displays.

Pluk direkte til fragtemballage

Planlæg rettidig ekspedition

LOGIA har gode værktøjer til at planlægge dagens ind- og udgående ordrer. Overblik over kritiske faktorer som fx leveringstider, ordrestørrelser og lagerbeholdning er afgørende for at kunne aktivere ordrer i den rette rækkefølge og sikre den mest optimale ekspedition.

Fremdrift og status på dagens ekspedition i forhold til opsatte deadlines kan løbende følges i oversigtsbilleder. Statusberegninger giver det forventede sluttidspunkt med den aktuelle bemanding og effektivitet. Dette overblik anvendes til allokering af medarbejderressourcer, således at deadlines nås og der skabes en jævn arbejdsbelastning hen over dagen.
Mere plads og bedre flow

LOGIA styrer lagerets fysiske rammer og ressourcer og sikrer optimal udnyttelse af alt lige fra lagerplads og -lokationer til lagerbeholdning, udstyr, medarbejdere m.m.

LOGIA udnytter al 'luften' på lageret og skaber dermed mere plads. LOGIA sikrer at varer placeres mest hensigtsmæssigt ud fra transaktionsvolumen. Den optimale vareplacering giver effektive plukkeruter og et godt flow på lageret.Skab resultater på dit lager

Kontakt os og fortæl om din lagersituation og hør om mulighederne.
Det giver dig grundlag for at vurdere, om det er interessant for jer eller ej.

Til toppen