Lagerets 'Kiss and Goodbye'

Levering til og afhentning fra forsendelsesområdet skal helst foregå successivt for ikke at give kø ved porte og pladsproblemer i forsendelsesområdet.

LOGIA styrer forsendelsesområdets plads og sikrer at gods oprankes optimalt i forhold til afhentningsport og rækkefølge. Alt gods registreres med rankenummer. Det sikrer at rette gods hurtigt kan lokaliseres og læsses, samt at rette og komplette ordrer kommer med rette transportør.

LOGIA har integreret fragtbestilling og transportadministration, og sikrer konsolidering og klargøring inden transportøren overtager.


Dynamisk rankestyring

LOGIA styrer forsendelsesområdet som et antal porte og et antal ranker med et givent antal pallepladser. Ranker kan have forskellig størrelse og ligge forskelligt i forhold til portene. LOGIA styrer og reserverer ranker til ordrerne i forsendelsesområdet ud fra ordrernes læssetidspunkter og volumenprognoser.

Ordrer tildeles den nødvendige plads og oprankes kundevis i ranker ud for eller så tæt som muligt på den port, de skal afhentes ved og i forhold til det aktuelle tidsvindue. Ordrer læsses på bilerne i forhold til deres aflæsningsrækkefølge og det sikres, at det rette gods kommer med den rette transportør. Hverken mere eller mindre.

Overbliksbilleder viser pladskrav, udnyttelsesgrad samt reservationer, og advarer hvis pladskrav ikke kan opfyldes indenfor de registrerede læssetidspunkter. Dette betyder, at man tidligt kan rykke rundt på ordrerne eller ændre læssetidspunkter.

Fragtprognoser og læssestyring

LOGIA genererer fragtprognoser baseret på antal færdiggjorte paller og antal forventede paller. Dette bruges til den interne rankestyring og som information til transportøren.

LOGIA læssestyring optimerer håndteringen af ordrer fra forsendelsesområde til lastbil og sikrer, at denne udføres så effektivt og fejlfrit som muligt.

Når fragten afhentes, styrer LOGIA hvilke ordrer, der skal læsses, og angiver, hvor de er placeret i forsendelsesområdet. Lastbæreretiketter scannes i takt med at pallerne læsses – herved undgås læsning af forkerte paller, og ingen paller glemmes. Når læsningen afsluttes bruges data til automatisk udskrift af fragtpapirer, så tastearbejde undgås og fejl minimeres.

Integreret fragtbestilling

LOGIA har integration til transportadministrations-løsninger som fx Consignor. Fragten bestilles ved et enkelt klik i LOGIA som en del af arbejdsgangen i pakkeprocessen.

Alle relevante data opsamles og der kan ændres transportør helt ind til bestillingen sendes til transportleverandøren. Det giver maksimal fleksibilitet og skaber det bedst mulige grundlag for at optimere fragtomkostninger i form af fx sampak og transportkonsolidering.


Udnyt forsendelsesområdet optimalt

Kontakt os og fortæl om din situation og hør om mulighederne.
Det giver dig grundlag for at vurdere, om det er interessant for jer eller ej.

Til toppen