Logistikstyring og logistikoptimering i ét system 

Planlægning og styring af ordrer og arbejdsgange er en del af de daglige opgaver på lageret og en forudsætning for at opnå det mest effektive lager. Det er vigtigt, at tingene gøres i den rigtige rækkefølge, og at der skabes et godt flow. Det kan være en kompliceret og tidskrævende opgave, og vi anbefaler derfor, at man anvender et lagerstyringssystem, som kan styre og optimere hele lagerets interne logistik – både den indgående og den udgående.


Lagerets interne logistik

Lagerstyringssystemet LOGIA styrer hele lagerets interne logistik fra varemodtagelsen til forsendelsen – og både manuelle og automatiske lagerområder kan styres i samme løsning. LOGIA binder alle lagerets processer sammen og sikrer, at de udføres i den mest optimale rækkefølge og håndteres korrekt.


Indgående logistik

Lagerets indgående logistik styres af LOGIA, som guider medarbejderne gennem den mest optimale håndtering af varemodtagelsen, indlagning og opfyldning af varer.

Registrering af stamdata på nye varer og kvalitetskontrol er en integreret del af processerne i varemodtagelsen. Lagermedarbejderen bliver automatisk bedt om at registrere, om de har modtaget de rigtige varer, om mængden er korrekt, og om kvaliteten lever op til kravene.

Det er derefter vigtigt for lagerets logistik, at varerne indlagres på optimale lokationer. Varer med en høj plukkefrekvens skal fx placeres let tilgængeligt, så den interne transporttid på lageret minimeres. Læs mere om optimale vareplaceringer og ABC-lager.

LOGIA’s cross docking funktionalitet sikrer derudover, at indkomne varer, der skal sendes med det samme, bliver guidet direkte til forsendelsen. Lagerstyringssystemet LOGIA kan således styre og effektivisere hele lagerets indgående logistik.


Udgående logistik

Den udgående logistik fra pluk af ordrer til lagerets forsendelse styres også af LOGIA.

Automatisk ordreprioritering sikrer, at ordrer plukkes i rigtig rækkefølge fx efter forsendelsestidspunktet. LOGIA igangsætter automatisk plukkerunder og guider lagermedarbejderen gennem den mest optimale plukkerute.

Varerne kan plukkes direkte på paller eller i forsendelsesemballagen, som er med på plukkevognen. Størrelsen på de enkelte ordrer beregnes ud fra varernes stamdata, og LOGIA angiver emballagestørrelsen.

LOGIA beregner fragtprognoser over forsendelsens forventede størrelse. Disse sendes automatisk til fragtmanden, og ordrernes volumen anvendes derudover til at sikrer at forsendelsesområdets plads udnyttes optimalt. Færdigpakkede ordrer oprankes ud for den port, de skal afhentes ved, og læsses derefter i forhold til fragtmandens aflæsningssteder.

Læs mere om LOGIA’s styring af lagerets udgående logistik.

LOGIA er skalerbar. Kontakt mig på 40 68 58 88 og hør, hvordan du kommer i gang.

Niels Have

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com