LOGIA styrer fragtbestilling og klargøring til forsendelse. Systemet giver overblik over forsendelsesområdets plads, porte og ranker. Det sikrer, at området udnyttes optimalt, og at ordrer ekspederes effektivt videre.

Automatisk ordreprioritering sikrer effektiv håndtering af lagerets forsendelser.

Læs mere her

LOGIA styrer forsendelsesområdet som et antal porte og et antal ranker med et givent antal pallepladser. Ranker kan have forskellig størrelse og ligge forskelligt i forhold til portene. LOGIA styrer og reserverer ranker til ordrerne i forsendelsesområdet ud fra ordrernes læssetidspunkter og volumenprognoser.

Ordrer tildeles den nødvendige plads og oprankes kundevis ud for den port, de skal afhentes ved. Det sikres, at rette gods kommer med rette transportør, og ordrer læsses på bilerne ud fra deres aflæsningsrækkefølge.

Overbliksbilleder viser pladskrav, udnyttelsesgrad samt reservationer og advarer, hvis pladskrav ikke kan opfyldes indenfor de registrerede læssetidspunkter. Dette betyder, at man tidligt kan flytte rundt på ordrerne eller ændre læssetidspunkter.

Fragtprognoser genereres  baseret på antal færdiggjorte paller og antal forventede paller. Dette bruges til den rankestyring og som information til transportøren.

Læssestyringen optimerer håndteringen af ordrer fra forsendelsesområde til lastbil og sikrer, at denne udføres så effektivt og fejlfrit som muligt.

LOGIA angiver hvilke ordrer, der skal læsses, og hvor de er placeret i forsendelsesområdet. Lastbæreretiketter scannes i takt med, at pallerne læsses – herved undgås læsning af forkerte paller, og ingen paller glemmes. Når læsningen afsluttes, udskrives fragtpapirer automatisk, så tastearbejde undgås og fejl minimeres.

LOGIA har integration til transportadministration, som fx Consignor. Fragten bestilles direkte i LOGIA som en del af arbejdsgangen i pakkeprocessen.

Der kan ændres transportør ind til bestillingen sendes til transportleverandøren. Det giver maksimal fleksibilitet og skaber det bedst mulige grundlag for at optimere fragtomkostninger i form af fx transportkonsolidering.

LOGIA er skalerbar. Kontakt mig på 40 68 58 88 og hør, hvordan du kommer i gang.

Niels Have

Lad os tage en snak om dit lager og om dine muligheder med LOGIA. Ring til mig på 20 96 40 86.

Rikke Weesgaard

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com