LOGIA styrer den sidste del af ordreekspeditionen i form af fragtbestilling og klargøring til forsendelse. Systemet giver overblik over forsendelsesområdets plads, porte og ranker samt sikrer, at området udnyttes optimalt, så ordrer ekspederes effektivt og sikkert videre.

Automatisk ordreprioritering sikrer effektiv håndtering af lagerets forsendelser.

Læs mere her

LOGIA styrer forsendelsesområdet som et antal porte og et antal ranker med et givent antal pallepladser. Ranker kan have forskellig størrelse og ligge forskelligt i forhold til portene. LOGIA styrer og reserverer ranker til ordrerne i forsendelsesområdet ud fra ordrernes læssetidspunkter og volumenprognoser.

Ordrer tildeles den nødvendige plads og oprankes kundevis i ranker ud for eller så tæt som muligt på den port, de skal afhentes ved og i forhold til det aktuelle tidsvindue. Ordrer læsses på bilerne i forhold til deres aflæsningsrækkefølge og det sikres, at det rette gods kommer med den rette transportør. Hverken mere eller mindre.

Overbliksbilleder viser pladskrav, udnyttelsesgrad samt reservationer, og advarer hvis pladskrav ikke kan opfyldes indenfor de registrerede læssetidspunkter. Dette betyder, at man tidligt kan rykke rundt på ordrerne eller ændre læssetidspunkter.

LOGIA genererer fragtprognoser baseret på antal færdiggjorte paller og antal forventede paller. Dette bruges til den interne rankestyring og som information til transportøren.

LOGIA læssestyring optimerer håndteringen af ordrer fra forsendelsesområde til lastbil og sikrer, at denne udføres så effektivt og fejlfrit som muligt.

Når fragten afhentes, styrer LOGIA hvilke ordrer, der skal læsses, og angiver, hvor de er placeret i forsendelsesområdet. Lastbæreretiketter scannes i takt med at pallerne læsses – herved undgås læsning af forkerte paller, og ingen paller glemmes. Når læsningen afsluttes bruges data til automatisk udskrift af fragtpapirer, så tastearbejde undgås og fejl minimeres.

LOGIA har integration til transportadministrations-løsninger som fx Consignor. Fragten bestilles ved et enkelt klik i LOGIA som en del af arbejdsgangen i pakkeprocessen.

Alle relevante data opsamles, og der kan ændres transportør helt ind til bestillingen sendes til transportleverandøren. Det giver maksimal fleksibilitet og skaber det bedst mulige grundlag for at optimere fragtomkostninger i form af fx sampak og transportkonsolidering.

LOGIA er skalerbar. Kontakt mig på 40 68 58 88 og hør, hvordan du kommer i gang.

Niels Have

Jeg kan hjælpe dig med at spotte forbedringstiltag og beregne ROI. Ring til mig på 30 70 93 83.

Thomas Severinsen

Lad os tage en snak om dit lager og om dine muligheder med LOGIA. Ring til mig på 20 96 40 86.

Rikke Weesgaard

Logimatic

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 9634 7000
logiawms@logimatic.dk