Undersøgelser viser, at mere end 30% af omkostningerne på et hospital vedrører logistik. Flere hospitaler har derfor implementeret lagerstyringssystemet LOGIA med henblik på optimering. Resultatet er mindre spild, øget effektivitet og mere tid til patientpleje.

Med fuld sporbarhed kan defekte varer let og hurtigt trækkes tilbage.

LOGIA sikrer, at sterile og rene produkter bliver håndteret og opbevaret korrekt.

Bestillinger fra afdelingerne kører via sygehusets ERP- eller brik-system.

Varer leveret direkte til operationer kan spores på patientens cpr-nummer.

Se video: Sygehus Sønderjylland

”Sygehuslogistikken er blevet optimeret markant” udtaler Hans Madsen, lagerchef. LOGIA styrer hele vareflowet på Sygehus Sønderjyllands centrallager og sikrer, at høje krav til bl.a. hygiejne, kvalitet og holdbarhed overholdes.

Kundecases

Helse Stavanger

Vis

Regionshospitalet Gødstrup

Vis

Sygehus Sønderjylland

Vis

Hospitaler har både sterile og rene produkter. Dét stiller særlige krav til håndteringen og kræver ofte flere adskilte lagerområder.

LOGIA kan styre alle lagerområder i én løsning, både manuelle og automatiske. Platformen sikrer, at varer bliver håndteret og opbevaret korrekt i forhold til særlige krav.

Se case: Sterile og rene produkter hos Sygehus Sønderjylland

LOGIA sikrer, at kravene til hygiejne, holdbarhedsdato og sporbarhed overholdes. På sterillageret pakkes blandt andet varer til brug i ’Case carts’, som bruges på operationsgangene. Alle varer styres på LOT-numre, og til de enkelte operationer kan varerne spores på patient-niveau.

LOGIA har funktionalitet til at understøtte en effektiv forsyningsplan fra centrallageret til de forskellige sygehuse og afdelinger. Den forsyningsservice, der er aftalt med de forskellige sygehuses afdelinger, kan opsættes i en rutestruktur med de enkelte afdelinger som drops på ruten.

Denne overordnede forsyningsplan med planlagte afgangstider fra centrallageret er styrende bagud i operationen på lageret, og det sikrer, at det gods, der skal afsted først, plukkes først samt, at placeringen af det plukkede gods i forsendelsesranker er afstemt med læsserækkefølgen.

Flere hospitaler begynder at anvende lagerteknologi til at understøtte den interne transport af transportvogne med linned, håndklæder, rengøringsartikler og mad. Anvendelse af lagerteknologi i form af et horisontalt lager, der indgår i bygningen, er et reelt alternativ til anvendelse af AGV’er, og det vil reducere den kørende trafik på hospitalets gange.

Emnerne i det horisontale lager er tilgængelige, når afdelingerne har brug for dem. Løsningen reducerer behovet for lagerplads, og genopfyldningen af lageret vil være mindre tidskrævende.

Vil du høre mere om vores løsninger til hospital- og medicinalbranchen?

Niels Have

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com