Få styr på dit lager med WMS

LOGIA er et meget brugervenligt lagerstyringsprogram, der sætter lageret i system og styrer beholdninger, lokationer, medarbejdere, udstyr m.m.

På det manuelle lager handler det bl.a. om at reducere den interne transport, nedbringe søgetid og fjerne unødvendige opgaver og håndteringer. Derudover skal medarbejderne have overblik og adgang til data for at kunne udføre sit arbejde effektivt og fejlfrit.

WMS sikrer effektive lagerprocesser

Alle er online på WMS'en

Alle lagermedarbejdere er online på LOGIA lagerstyringssystem via tablets, terminaler, pda'ere, headsets el.lign.

Brugergrænsefladen er designet ud fra behovet og brugermiljøet på et lager. Det er procesorienteret, overskueligt og let at forstå.

Medarbejderne har overblik over sine opgaver og bliver guidet gennem sine jobs. Det giver god arbejdsrytme med kvalitet i ekspeditionerne.

Case: Online via iPads, pluk til fragtemballage

Let at planlægge lagerdriften

LOGIA har gode værktøjer til at planlægge dagens ind- og udgående ordrer. Lagerstyringsprogrammet giver overblik over kritiske faktorer som fx leveringstider, ordrestørrelser og lagerbeholdning, og sikrer, at ordrer aktiveres i den rette rækkefølge. Det giver den mest optimale ekspedition.

Fremdrift og status på dagens ekspedition i forhold til opsatte deadlines kan løbende følges i oversigtsbilleder. Statusberegninger giver det forventede sluttidspunkt med den aktuelle bemanding og effektivitet. Dette overblik anvendes til allokering af medarbejderressourcer, således at deadlines nås og der skabes en jævn arbejdsbelastning hen over dagen.
Optimal vareplacering

Varernes placering på lageret er et meget væsentligt udgangspunkt for at opnå effektive plukkeruter og et godt flow på lageret. Her er bl.a. varens ABC-kategorisering en vigtig styringsparameter.

LOGIAs lagerstyring sikrer, at varer indlagres på de optimale lokationer, og at der er beholdning på plukkepladserne. Dette sker på baggrund af varernes stamdata og ABC.

Varens ABC-kategorisering kan dog ændres sig over tid. LOGIA giver dig overblik over, hvilke varer der er uhensigtsmæssigt placeret - enten indenfor et enkelt lagerområde eller på tværs af hele lageret. Det giver mulighed for at igangsætte flyttejobs, når og hvor det er hensigtsmæssigt.

Læs mere om optimal vareplacering

Pluk effektivt og fejlfrit

Plukkeprocessen kan optimeres på flere måder og skal tage hensyn til både plukkehastighed og plukkekvalitet.

LOGIA lagerstyring kører som standard med plukketyperne: serielt pluk, parallelt pluk, batchpluk, fordelingspluk og pluk direkte i fragtemballage.

Plukkehastighed og -kvalitet kan optimeres ved anvendelse af udstyr - eksempelvis stregkodeskanning, Voice og Pick To Light displays.

Pluk direkte til fragtemballage

Få mere plads på lageret

LOGIA styrer lagerets fysiske rammer og ressourcer, og sikrer at lagerpladsen udnyttes bedst muligt. Det handler om, at udnytte 'luften' på lageret og dermed skabe mere plads.

Lagerstyringssystemet sikrer, at beholdning placeres på lokationer af rette størrelse. Varer med længerevarende lav beholdning kan med fordel samles på 'mix-lokationer', så de ikke optager så meget lagerplads.

Brug for endnu mere lagerplads?

Skab resultater på dit lager

Kontakt os og fortæl om din lagersituation og hør om mulighederne.
Det giver dig grundlag for at vurdere, om det er interessant for jer eller ej.

Til toppen