Nyhedsoversigt

08.02.2023 - Nyheder

Efterspørgslen stiger på styring af automation

Manglen på arbejdskraft kombineret med geogra-fiske forhold medfører, at flere lagerførende virk-somheder overvejer at øge graden af automation.

Virksomhederne har fokus på at øge effektiviteten, så de med de eksisterende ressourcer kan producere endnu mere og dermed øge konkurrencefordelen. I den forbindelse er der en lang række teknologiske muligheder, som kan overvejes. Hovedparten omhandler ændringer i den underliggende lagerstyring.

Mange virksomheder vælger LOGIA med henblik på at opnå en maksimal udnyttelse af lagerkapaciteten. Samtidigt handler det om, at det automatiske lagerudstyr og det manuelle lager styringsmæssigt integreres i én samlet løsning. Det sikrer en effektiv håndtering af varer lige fra den første modtagelse til afsendelse.

LOGIA tilbyder mange muligheder for at arbejde smartere, mere hensigtsmæssigt og ikke mindst korrekt. I overensstemmelse med lean elimineres unødvendige håndteringer, processer og registreringer. Mange virksomheder oplever, at logistikken bliver mere og mere kompleks, og dette kan imødekommes med LOGIA. LOGIA styrer, at alle arbejder målrettet på færdiggørelse af de opgaver, der skal udføres for at sikre interne og eksterne leverancer.

Arbejdet med optimering af logistikken hos en lang række virksomheder har bekræftet, at der er et stort potentiale for optimering, som kan realiseres via kombinationen mellem LOGIA og moderne lagerautomation.

Læs mere om, hvordan LOGIA styrer lagerautomation.