Optimalt materialeflow styrker produktionen

Varer til produktionsordrer skal være tilgængelige ved produktionsceller lige inden produktionen skal i gang. Helst ikke ret meget før og slet ikke senere. Varer der leveres før, optager unødigt plads i produktionen og kan stå i vejen. Varer der leveres for sent resulterer i dårlig udnyttelse af kapaciteten.

Efter produktionen skal de producerede emner (halvfabrikata/færdigvarer) flyttes videre til næste proces, på mellem- eller færdigvarelager eller pakkes og sendes. De skal ikke optage plads i produktionen.

LOGIA styrer pluk til produktion, flyt mellem produktionsceller og flyt til mellem- eller færdigvarelager. Det giver optimalt flow, og rettidig og korrekt beholdningsstyring.

Koordinering mellem lager og produktion giver gevinst

Lager- og produktionsmedarbejdere er online på LOGIA og koordinerer bestilling og levering af varer via systemet.

Produktionsoperatøren kan på sin terminal se planlagte produktionsordrer inden for et givent tidsvindue og med givne deadlines. Herfra igangsættes jobs med start- og sluttidspunkt. Dette genererer jobs hos lagermedarbejdere, som på deres mobile enheder får vist plukkejobs med angivelse af, hvad der skal plukkes, hvornår det skal leveres og til hvilket arbejdssted i produktionen.

Løsningen er baseret på scanning eller enkle registreringer. Transaktionerne sker samtidigt med den fysiske lagerbevægelse. Det giver grundlag for en præcis beholdningsstyring.

Kvalitetskontrol og sporbarhed

Før, under og efter produktionsprocessen kan der være inspektioner, hvor emner skal kontrolleres og værdier skal registreres.

LOGIA vil 'spørge efter' disse værdier, og man kan ikke komme videre i processen før disse er registreret i LOGIA. Registreringer kan enten scannes eller tastes ind.

LOGIA gemmer data i historikken og de kan til enhver tid bruges i forbindelse med bl.a. dokumentation og sporbarhed.

Hør hvad du kan opnå

Kontakt os og fortæl om din produktion og hør om mulighederne.
Det giver dig grundlag for at vurdere, om det er interessant for jer eller ej.

Til toppen