Siden 2006 har LOGIA’s lagerstyringssystem dannet rammen om Arla’s håndtering af både manuelle og automatiske lagerområder på mælkepulverfabrikken i Vimmerby. Årligt behandler fabrikken 600 mio. kg. mælk og producerer ca. 64.000 tons mælkepulver.

Det samlede lagerområde udgør ca. 5.000 kvadratmeter samt et forsendelsesområde. Lageret beskæftiger omkring 15 ansatte, som sørger for, at flowet på lageret fungerer optimalt. LOGIA kommunikerer med Arla Vimmerby’s ERP-system, SAP.


Ønske om større effektivitet

Tilbage i 2005 havde Arla Vimmerby et stort ønske om at opnå større effektivitet, et bedre overblik og et bedre flow i lagerhåndteringen af både manuelle og automatiske lagerområder. Heraf udsprang samarbejdet med LOGIA-lagerstyring, som i dag sikrer sammenspillet mellem lagerområderne med én samlet løsning, som alle lagermedarbejdere er online på.

Dagligt modtager fabrikken omkring 1.500.000 kg. mælk, som bearbejdes på mejeriets proceslinjer til færdigvareproduktet mælkepulver pakket i sække eller i bagbags. For enden af produktionslinjerne overdrages mælkepulveret til LOGIA for varemodtagelse til færdigvarelageret, og for efterfølgende lagerlægning i de respektive lagerområder eller cross-docking direkte til forsendelse. LOGIA styrer såvel automationen som alle de manuelle processer på lageret indtil de færdige forsendelser er læsset på bil.


Manuelle og automatiske lagerområder

Det manuelle lagerområde består af pallereoler, som er opdelt i 3 krangange og betjenes af smalgangstrucks. På lageret placeres pallerne i forhold til deres aktuelle status og lokationen defineres ud fra, om varerne er højfrekvente eller lavfrekvente. Det automatiske lagerområde, som er et kanallager, er opdelt i 2 logiske sektioner, som opereres særskilt af to kraner. Lageret har plads til op til 14 paller i dybden. Her står pallerne indtil de allokeres til en specifik salgsordre overført fra SAP, og alt afhængig af hvornår ordren bliver afhentet af transportøren, arrangeres placeringen af pallerne.

Når en ordre udleveres til forsendelsesområdet, afhentes pallen af en truck, som herefter placerer denne ved den korrekte rampe og port i forsendelsesområdet.


Opgradering

Arla Vimmerby valgte igen i 2022 at opgradere LOGIA-løsningen med det formål at nyde gavn af nyeste funktionaliteter og på den måde højne effektiviteten. Derudover gør nyeste opgraderinger det endnu nemmere for virksomheden at skalere løsningen løbende efter behov.

Læs mere om Arla Vimmerby’s løsning med LOGIA lagerstyring.

Se flere cases

Sygehus Sønderjylland

Vis

Færch Plast

Vis