av form

Styring af manuelt lager. Alle lagermedarbejdere er online og får ordrer via personlige iPads. Der plukkes direkte til forsendelsesemballage. Pluk og pak er samlet i én operation. Volumenberegning af ordrer angiver forsendelsesemballagens størrelse.
 

Lager- og logistiksituation

av form er en af Skandinaviens førende leverandører af materialer til undervisning og kreativ udfoldelse i skoler, institutioner og børnehaver. En stor del af ordrerne indløber over av forms webshop og ellers pr. mail og telefon. Markedet er stærkt konkurrencepræget og kendetegnet af prispres fra offentlige kunder.

Beslutningen om at optimere lageret og ændre forretningsgangene blev taget i erkendelse af, at et stigende antal ordrer og et hastigt voksende varesortiment i løbet af kort tid ville udvikle sig til et logistisk problem. Desuden var det virksomhedens målsætning at få en bedre bundlinje ved at bevæge sig væk fra en traditionel papirløsning og indføre ny teknologi, der giver bedre overblik og effektiviserer arbejdsgangene på det manuelle lager.

Situationen på lageret var den, at ordrerne på alt fra perler og tegneblyanter til hulahopringe og fastelavnstønder blev håndteret af 12 faste lagermedarbejdere og i højsæsonen op til 20 ekstra vikarer. De plukkede ud fra traditionelle printede plukkesedler.

En analyse blevet sat i værk og kastede lys over udfordringerne. Den gav et klart billede af, at av form havde en lav udnyttelsesgrad af lagerlokalerne, fordi de var indrettet uhensigtsmæssigt. Dette resulterede i ineffektive arbejdsgange, hvor medarbejderne brugte for lang tid på at plukke og pakke ordrerne.

Analysen blev startskuddet til en større lager ’turn around’ bestående af bl.a. nyt lagerlayout, optimering af processer og flow samt nye teknologier. I bund og grund handlede det om, at udnytte lagerets rammer og ressourcer bedst muligt.
 

Løsningen

Efter grundige overvejelser om automatisering, stemmestyringsteknologi og lagerstyringssystem valgte av form at indlede et samarbejde med Logimatic om at implementere et skalerbart lagerstyringssystem, der skulle forbedre effektiviteten og reducere omkostninger på det manuelle lager.

I dag er papirplukkelister afløst af lagerstyringssystemet LOGIA WMS og alle lagermedarbejdere er udstyret med smarte iPads, hvorpå online informationer om lagerets data, processer og beholdninger bliver præsenteret enkelt og overskueligt.

Lagerlayoutet er ændret inden for de eksisterende rammer. Skillevægge er blevet fjernet og reoler er flyttet rundt, så flowet på lageret er optimalt og giver fleksibilitet i forhold til fx sæsonsvingninger.

Eksempelvis er der et lagerområde til dynamisk plukkepladser, som bruges til de varer, der i perioder sælges i store mængder (fx materialer til juleklip og fastelavn samt kampagnevarer). I disse tilfælde er det uhensigtsmæssigt at indlagre de pågældende varer på plukkelokationer flere gange i løbet af dagen for at plukke dem med det samme. Den dynamiske plukkeplads kan rumme store mængder af de aktuelle varer og lagermedarbejderen vil på sin plukkerute blive guidet til den dynamiske plukkeplads.

Overordnet består det manuelle lager af et område med pallereoler til paller og et område med hyldereoler til kolli. Alle varer har faste plukkepladser og varernes placering er primært bestemt ud fra varens karakteristika i forhold til pakkeprocessen og sekundært varens ABC-kategorisering.
 

Ordreautomat

Hos av form sammensætter en ordreautomat plukkerunder som batches med op til seks ordrer ad gangen.

Ordreautomaten er baseret på en kø af ordrer prioriteret efter ordrernes forsendelsestidspunkt. Ordrer aktiveres ikke, hvis der er utilstrækkelig beholdning på en plukkeplads.

Når en medarbejder er klar til en ny plukkerunde, får denne tildelt den næste plukkerunde fra køen.

Plukkeruterne følger optimal pakkesekvens og sikrer, at varer plukkes i en rækkefølge, der er afstemt med hvordan de skal pakkes i forsendelsesemballagen.
 

Pluk direkte i forsendelsesemballage

På det ‘gamle’ lager var den tid der gik med at søge efter varerne samt plukke og  pakke dem uforholdsmæssig lang. I dag er tiden og selve håndteringen af varerne skåret ned til et minimum. Ordrerne plukkes i batches på op til seks ordrer ad gangen og varerne lægges direkte ned i forsendelsesemballagen, som er med på plukkevognen.

Denne operation forudsætter selvfølgelig, at stamdataene er valide og indeholder varernes dimensioner. Systemet kan med de rette oplysninger lave en volumenberegning og angive den mest hensigtsmæssige forsendelsesemballage til hver enkelt ordre. Volumenberegneren foreslår den mindste kasse med rumfang større end beregningen.

Når en plukkerunde igangsættes får medarbejderen information om, hvilke emballagestørrelser han skal have med på plukkevognen samt angivet placeringen af kasserne på vognen. Der printes automatisk label for hver ordre, som påsættes emballagerne.

Medarbejderen bliver guidet gennem plukkerunden, til de rette plukkelokationer og på iPaden vises antal der skal plukkes, hvilke(n) forsendelsesemballage varerne skal fordeles i og hvor emballagen er placeret på plukkevognen. Det er effektivt og sikrer et minimum af fejl. Ordrer der indeholder pluk fra begge lagerområder konsolideres inden de afleveres i forsendelsen.

Når runden er færdigplukket afleverer medarbejderen plukkekasser på en rullebane i forsendelsesområdet. Pakkeoperatør scanner og færdigmelder pakke, følgeseddel printes og fragt bestilles direkte via interface til Consignor. Fragtlabel printes og ordren er klar til afhentning og levering.
 

Bedre og motiverende arbejdsmiljø

av form værner om deres medarbejderes trivsel og i forhold til lagerprojektet var det vigtigt, at medarbejderne skulle opleve forandringerne som en klar forbedring. Af samme hensyn har av form besluttet ikke at anvende stemmestyringsteknologi, da det blev for robotagtigt og en alt for stor kulturomvæltning. av form foretrækker at have tilfredse medarbejdere, der kommunikerer med kollegerne frem for en enhed.


iPads som terminaludstyr

Investeringsmæssigt er iPads langt billigere end de traditionelle lagerterminaler, og lageret hos av form tillader de lidt mere skrøbelige medieplatforme. Medarbejdere bliver guidet gennem alle arbejdsprocesser og rapporterer tilbage til WMS’en, som er integreret med virksomhedens ERP-system.

Det giver overblik på lageret, men også andre afdelinger i virksomheden som salg og indkøb kan følge med i den aktuelle status og tage højde for ordrestatus, varebeholdning, vareplacering, bemanding og meget mere.
 

Lageret trimmes konstant

av forms kultur er præget af, at ‘stilstand betragtes som tilbagegang’. Der arbejdes konstant med at optimere og forbedre logistikken. Der er fx overvejelser om at udnytte lagerpladsen endnu bedre og optimere de logistiske processer ved at kombinere det manuelle lager med et automatiseret lager.

Netop muligheden for at binde hele lageret sammen og styre det manuelle og automatiske lager via samme WMS var en af årsagerne til, at av form valgte løsningen fra Logimatic.

 

"Vi forsøger konstant at udvikle forretningen og styrke vores position på markedet. Det er lykkedes ganske godt, men har samtidig givet lageret større udfordringer. Det har vi nu fået styr på med LOGIA WMS, der har effektiviseret vores processer og givet os bedre udnyttelse af lagerpladsen. Vores mål var at effektivisere med 20% og det har vi allerede opnået."

Marianne Sørensen
adm.direktør, av form

Til toppen