Lager- og logistiksituation

Hemmakväll er Sveriges største og eneste landsdækkende underholdningskæde med 98 butikker i 43 byer fra Luleå i nord til Trelleborg i syd. Produktsortimentet består af film, spil og slik, – og andre gode ting til en hyggeaften hjemme.

Hemmakväll butikkerne er henholdsvis egne butikker og franchise butikker. De forsynes alle fra Hemmakvälls centrallager i Landskrona.

Hemmakväll står overfor en ekspansiv vækst i antallet af butikker i 2011. Det er i lyset af dette, at Hemmakväll i 2010 indså, at lageret kunne blive en flaskehals i realiseringer af vækstplanerne. Alle lageraktiviteter var manuelle og lagermedarbejderne plukkede efter papirplukkelister.

For at geare lageret til vækst besluttede man at flytte i nye lagerlokaler og investere i ny lagerteknologi.

Den nye lagerløsning er projekteret til, at Hemmakväll kan betjene en stor tilvækst i antallet af butikker. Således bliver Hemmakväll godt rustet til fremtiden og til den fortsatte vækst.


Løsningen

I forbindelse med flytningen til nye  lagerlokaler i Landskrona, blev lagerlayoutet redesignet, og vareflow og processer blev optimeret. Hemmakvälls kundeordrer var på nogle ordrelinjer meget ens og på andre meget forskellige. En inddeling af sortimentet efter ABC-klassificering var meget aktuel og blev et centralt element i valget af  lagerteknologi.

A-varerne er nye film og spil, som skal ud i store mængder til alle butikker fra frigivelsesdagen og de efterfølgende uger. Herefter daler efterspørgslen til et helt andet leje, og på dette stadie (som spænder over B- og C-varer) er der rigtig mange film og spil i en lang periode. Varens livscyklus bliver bestemmende for, hvordan de håndteres mest effektiv, og hvor på lageret de skal indlagres.

Udover spil og film distribuerer Hemmakväll også hele sliksortimentet. Dette er karakteriseret ved at være volumen- og vægtmæssigt store mængder, som adskiller sig fra film og spil.

Hemmakvälls nye lagerløsning omfatter:

  • 4 Compact Twin lagerautomater
  • Pallelager til A-film og -spil
  • Pallelager til slik og andre varer
  • Lagerstyringssystemet LOGIA
  • Integration til Hemmakvälls ERP

LOGIA styrer hele lageret og deler ordrerne op i de tre lagerområder, så ordrerne kan plukkes parallelt. Efterfølgende styrer LOGIA konsolideringen af ordrerne inden forsendelse.

Alle lagermedarbejdere er online på LOGIA . Lagerautomaterne er udstyret med touch skærme, som præsenterer lagermedarbejderne for henholdsvis indlagrings- og plukkejobs. På de manuelle pallelagre, er lagermedarbejderne online på LOGIA via ”Wearable Terminals”, som har touch skærme og tilhørende fingerscanner. Terminalerne fastgøres som et ur på armen og bevirker, at medarbejderne har begge hænder fri til arbejdet, samtidigt med de altid har informationen lige ved hånden.

Uanset hvor man arbejder på lageret, bliver man guidet af LOGIA og man har adgang til relevant information. Alle medarbejdere tilbagemelder løbende i LOGIA (via touch skærme eller ”Wearable Terminals”). Det bevirker, at man hele tiden kan se den aktuelle status på lageret og fremdriften på dagens ordrer.


Lagerautomater med plukkebord

De to Compact Twin lagerautomater er forbeholdt film og spil i B- og C- kategorien. Lagerautomaterne er 7,5 meter høje og udstyret med hver sin touch skærm. LOGIA styrer indlagring og pluk og sikrer høj fyldningsgrad i automaterne. For at maksimere plukkeeffektiviteten afvikles plukkene i batches af op til 40 ordrer ad gangen. LOGIA styrer den automatiske fremføring af hylder fra lagerautomaterne og på skærmen får lagermedarbejderen vist det totale antal, der skal plukkes til hele batchen samt en visualisering af, hvor varen er placeret på hylden.

Når varen er plukket fra lagerautomaten, modtager medarbejderen visuel information om, hvordan den plukkede mængden skal fordeles på ordrerne og hvor ordrerne er placeret på plukkebordet. Informationen vises på en touch skærm placeret ved plukkebordet. Skærmbilledet visualiserer ordrernes placering, angiver fra hvilke(n) lagerautomat(er) (her automat H og automat I) plukket skal fordeles og hvordan den plukkede mængde fra hver automat skal fordeles til de aktuelle ordrer.

Når plukket er fordelt til ordrerne, kvitterer lagermedarbejderen for udført pluk ved at trykke på touch skærmen ud for de(n) plukkeordre(r), hvor varer er afleveret. Når en plukkeordre er færdigplukket illustreres dette på touch skærmen med farven rød og symbolet *.  Færdigplukkede ordrer fjernes og LOGIA aktiverer automatisk en/flere ny(e) plukkeordre(r) ud fra den definerede prioriteringssekvens.

Hvis lagermedarbejderen i arbejdsprocessen kommer i tvivl om artiklen er leveret til den rigtige plukkeordre, kan indholdet i de enkelte plukkeordrer kaldes frem på skærmen via informationsknap.

Skærmbilledet over plukkebordet er en ny funktionalitet i LOGIA og Hemmakväll er en af de første brugere af det. Erfaringerne med det er rigtig gode og for Hemmakväll er det uundværligt i og med at de plukker til så mange ordrer ad gangen. Derudover eliminerer det mange skridt mellem lagerautomaterne og plukkebordet i kraft af, at hvert varenummer kun skal hentes én gang i automaten. Informationen til lagermedarbejderen er grafisk og let forståelig, hvilket er medvirkende til at antallet af fejl er næsten nul.


To manuelle pallelagre

Hemmakvälls A-varer (nye film og spil) lagres på det ene manuelle pallelager. Her får medarbejderne indlagrings- og plukkejobs via deres ”Wearable Terminals” og der plukkes i batches af 4 ordrer ad gangen direkte til forsendelsesemballage.

Det andet manuelle pallelager er udelukkende til slik. Her plukkes der kun til én ordre ad gangen til helpaller.

På begge pallelagre er plukkeruterne optimeret, så jobbene afvikles så effektivt som muligt og så de pakkes under hensyntagen til varens beskaffenhed (primært vægt) så de mest stabile varer bliver placeret nederst. Medarbejderen bliver guidet rundt og scanner ved hvert pluk både varestregkoden og kundeemballagens/pallens stregkode.Dette sikrer, at fejlprocenten ligger på et minimum.

Efterhånden som ordrerne plukkes færdige i de tre lagerområder samles de i forsendelsen, hvor der er mulighed for at sammenstille ordrerne inden forsendelse.

Hemmakvall logo, LOGIA lagerstyring kunde

Se flere cases

Migatronic

Vis