Sygehus Sønderjyllands centrallager betjener sygehusene i Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev samt lægepraksisser og covid-19 test- og vaccinecentre. LOGIA styrer hele centrallagerets vareflow.


Lager- og logistiksituationen

Sygehus Sønderjylland byggede nyt akutsygehus i Aabenraa og valgte i den forbindelse at flytte centrallageret med i de nye rammer.

Det nye centrallager er indrettet med seks lagerautomater samt flere manuelle lagerområder. Sygehuset søgte derfor et WMS-system til at styre vareflowet og lagerautomaterne. WMS-systemet skulle derudover kunne integreres med Sygehus Sønderjyllands ERP-system ILS. Valget faldt på WMS-løsningen LOGIA fra Roima Denmark.

I forbindelse med coronapandemien forventer regionen at oprette fjernlagre med beredskabsudstyr. Dette er LOGIA også forberedt på og opsat til at kunne styre.


Høje krav til hygiejne og kvalitet

Centrallageret har både sterile og rene produkter, hvilket stiller særlige krav til håndteringen og opbevaringen. Lageret består derfor af flere adskilte områder med både manuelle lagre og lagerautomater. LOGIA styrer vareflowet i alle lagerets områder og sikrer, at kravene til hygiejne, holdbarhedsdato og sporbarhed på produkterne overholdes. Alle varer styres på LOT-numre, så lageret hurtigt og let kan trække varer tilbage.

Lageret pakker blandt andet varer til brug i ’Casecards’, som bruges på operationsgangene. Alle varer til de enkelte operationer kan spores på patientens cpr-nummer og derigennem let trækkes tilbage

Lagerautomater med LOGIA lagerstyring.

Optimeret sygehuslogistik

Centrallageret leverer varer til sygehusenes depotrum på afdelingerne. I LOGIA’s rutestyringsfunktion er de enkelte afdelinger opsat som drops på ruter til hvert sygehus. LOGIA tildeler lagermedarbejderne plukordrer og guider gennem plukkerunder baseret på denne information.

Plukkevognen er opdelt i kasser med varer til de forskellige afdelinger. På skærmen vises hvilke varer, der skal plukkes, og hvor varerne skal placeres på plukkevognen. LOGIA konsoliderer alle ordrer til hver afdeling, så de ikke kører flere gange. Plukkevognene til Sønderborg, Tønder og Haderslev køres direkte i lastbilen til sygehusene.


Depotservice skaber mere tid til patienterne  

Lageret yder depotservice til sygehusets afdelinger, hvor depotmedarbejdere tjekker beholdninger med et briksystem, leverer varer og lægger på plads i depoterne én gang om dagen. Det sikrer, at lageret er på forkant, så afdelingerne har den nødvendige beholdning og aldrig mangler varer.

Afdelingerne får bestilt de mængder, der er brug for, hvor der før skulle bestilles hele kasser. Det kræver mindre plads, giver bedre overblik og minimerer spild grundet holdbarhed.

Tidligere blev depotvarer bestilt og leveret flere gange om dagen, og sygeplejersker lagde varerne på plads i depoterne. Det nye setup giver sygeplejerskerne mere tid til patientpleje.


Resultater

”Sygehuslogistikken er blevet optimeret markant, og vi har fået et effektivt vareflow. LOGIA konsoliderer alle ordrer til hver afdeling, så vi ikke kører flere gange. Det er super godt.

Hans Madsen, lagerchef hos Sygehus Sønderjylland.

Vi har også fået fuld kontrol over holdbarhedsdatoer og bedre overblik over LOT-numre. Det betyder, at vi har meget mindre spild, og at vi hurtigt kan trække defekte varer tilbage.” udtaler Hans Madsen, lagerchef hos Sygehus Sønderjylland.

Se flere løsninger til hospital- og medicinalbranchen

Se flere cases

Regionshospitalet Gødstrup

Vis

Færch Plast

Vis