TOP-TOY

Lager- og logistiksituation

TOP-TOYs distributionscenter i Greve er et af Nordeuropas mest automatiserede distributionscentre. Hypermoderne automatisk udstyr og driftsikkert WMS sikrer effektiv og rettidig levering af varer til TOP-TOYs 185 TOYS”R”US- og BR Legetøj-butikker i Skandinavien. Den nordjyske softwarevirksomhed Logimatic har leveret LOGIA, som styrer hele vareflowet fra varemodtagelse til forsendelse.

Millioninvestering i udvidelse og yderligere automatisering gearer TOP-TOY til fortsat vækst og optimering af lager- og logistikfunktionen. Qubiqa A/S er totalleverandør på projektet med Logimatic som underleverandør af Warehouse Management Systemet LOGIA, og FKI Logistex som leverandør af sorteringsanlægget.

Design af den innovative løsning

Qubiqa A/S og Logimatic har i tæt samarbejde med TOP-TOY designet anlæg og styringssoftware til distributionscentret ud fra TOP-TOYs forretningsprocesser.

Logimatic har flere gange leveret software til Univeyors lager- og distributionsløsninger, og de to virksomheder er derfor vant til at samarbejde på store og komplekse anlæg.

Effektiv styring og real-time info

LOGIA styrer og optimerer hele det interne vareflow fra varemodtagelse til de automatiske lagerområder samt vareflow fra lagrene via anlæggets plukkestationer til sorteringsanlægget.
Interface til TOP-TOYs MPS-system sikrer effektiv afvikling af ind- og udgående ordrer samt online status på transaktioner og processer.

Opgaven for Logimatic har været delt i to faser, hvor den første var at udskifte eksisterende styringssoftware med LOGIA's WMS/WCS. Sideløbende er styringssoftwaren til selve udvidelsen af det automatiske anlæg blevet udviklet, og herefter sat i drift.

”For leverandørerne af udstyr og styringer, har den helt store udfordring været at sikre vareflowet under implementeringen” siger Karsten Bangshaab, direktør hos Logimatic. ”Samtidig er vi meget bevidste om det store ansvar, der påhviler os som leverandør af styringssoftware i projektet.”

Fra varemodtagelse til forsendelse

Bestillingerne fra butikkerne indløber automatisk til distributionslageret via TOP-TOYs centrale IT-system, der styrer butiksbeholdningerne, solgte varer og indkøb.

Hovedopgaverne for LOGIA er mange og afvikles i tæt samspil med TOP-TOYs MPS system:

LOGIA styrer alle automatiske lagerafsnit, containerlagret samt den automatiske transport af paller og kolli rundt på anlægget. Antallet af transaktioner er mange og kravet til svartider er meget store, for at paller og kolli styres korrekt rundt i et glidende og effektivt flow.

LOGIA har ansvaret for styring af lokationer og beholdninger i de automatiske lagerafsnit. Herudover sikrer LOGIA ved ”load balancing” maksimal udnyttelse af anlæggets samlede krankapacitet.

LOGIA fungerer som batch afvikler på det automatisk anlæg og afleverer alle plukkede kolli og inderkolli til sorteren, med den nødvendige information til brug for den efterfølgende sortering.

LOGIA oversigtsskærmbilleder hjælper TOP-TOYs medarbejdere med at overvåge processerne i det automatiske anlæg.

Til toppen