Digitalisering af dit lager tager udgangspunkt i din aktuelle lagersituation. Du kender din forretning bedst. Vi har softwaren, ekspertisen og mere end 30 års erfaring. I tæt samarbejde kan vi nå i mål med den bedste løsning. En løsning der er godt forankret i din virksomhed og som skaber resultater.

Vi har hjulpet mere end 150 kunder med at forbedre logistikken.

Se vores kunders rejse

Optimering af dit lager skal tage udgangspunkt i din aktuelle lagersituation. Her er det vigtigt at være opmærksom på forhold som:

Lagerlayout
Hvilke typer reoler, variation i lokationsstørrelser, bredde på gangarealer, bindinger imellem områder.

Produktkarakteristika
Vægt, volumen, skrøbelighed, afsætningsmønster.

Lagerautomation
Hvilke automationsformer findes der, hvordan udnyttes de i dag, hvordan skal de styres i sammenhæng med de manuelle områder, og er fyldningsgraden tilfredsstillende.

Ordresammensætning
Hvordan er ordresammensætningen, og hvilken variation er der i ordresammensætningen over tid.

Beholdningskontrol
Hvad er omfanget af beholdningsafvigelser, og hvor meget tid bruges på optællinger.

Procesunderstøttelse
På hvilken måde og i hvilken grad er de nuværende lagerprocesser understøttet.

Du kan måske allerede se muligheder for forbedringer, når du har været disse punkter igennem. De er vigtige input til en mere dybdegående analyse af lageret.

En lageranalyse tager udgangspunkt i dit nuværende lagersetup og spotter uudnyttet potentiale. Det er derudover et godt grundlag for prioritering af forbedringstiltag og valg af løsninger på dette.

Vi har enkle redskaber til at kortlægge processer på lageret og i produktionen. Analysen kommer hele vejen rundt om lageret og omfatter bl.a.:

  • Lagerindretning, kapacitet og udnyttelse
  • ABC-analyse
  • Lagerstrategi og styringskoncepter
  • Plukke-, indlagring- og genopfyldningsstrategier
  • KPI’er og Performance Management
  • Digitalisering
  • Automatisering af lagerområder

Vi sætter struktur på, skaber overblik og beregner. Det giver dig et godt faktabaseret beslutningsgrundlag. Vi giver derudover råd og vejledning til, hvordan du helt praktisk sætter i gang.

Vi anbefaler at foretage en ROI-beregning (Return on Investment), som synliggør hvor meget, de enkelte forandringer bidrager, og hvornår investeringen forventes at have tjent sig selv hjem. Det giver således overblik over hvilke forandringer, der kan betale sig, og om investeringen kan betale sig.

ROI-analysen kan med fordel opdeles på en række forskellige fokusområder: medarbejdereffektivitet, fejlrate, faciliteter og udstyr samt transportomkostninger.

Medarbejdereffektivitet
Lønomkostninger udgør en stor andel af de samlede lageromkostninger. Derfor er det vigtigt at evaluere tidsforbruget i forbindelse med de enkelte lagerprocesser og vurdere, om opgaver eller håndteringer kan foretages smartere eller helt fjernes.

Fejlrate
Plukkefejl og andre fejl er en konsekvens af kvaliteten i lagerets processer. Afhjælpning af fejl er forbundet med overraskende store omkostninger samt manglende indtjening, som utilfredse kunder står for.

Faciliteter og udstyr
Lagerfaciliteter og -udstyr skal udnyttes bedst muligt. Det, der var optimalt i går, er ikke nødvendigvis det optimale setup i morgen. Det kan være lagerets indretning, varernes placering på lageret samt styring af lokationer med henblik på at sikre maksimal fyldningsgrad.

Transportomkostninger
Transportomkostninger er delvis uden for lagerets kontrol, men udover forhandling af transportaftaler, kan der også spares mange omkostninger gennem konsolidering af ordrer og bedre pakkeløsninger.

ROI-beregningen giver dig et bedre grundlag for at vurdere og prioritere investeringerne; men samtidig giver den større viden om, hvor der skal fokuseres med henblik på at realisere de forandringer og gevinster, som ROI’en bygger på.

LOGIA er skalerbar. Kontakt mig på 40 68 58 88 og hør, hvordan du kommer i gang.

Niels Have

Vil du høre mere om vores lager- og logistikløsninger, så kontakt mig på 20 29 53 11.

Karsten Bangshaab

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com