Få mest ud af din lageroptimering

Lageret spiller en stor rolle i mange virksomheder. Det skal skabe værdi, forbedre virksomhedens konkurrenceevne og bidrage til en øget bundlinje. For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at lageret løbende optimeres, så det understøtter virksomhedens aktuelle situation.

Det kan være svært og tidskrævende at vurdere, hvor man skal optimere for at opnå den ønskede effekt. Det er derfor en god idé at lade en logistikkonsulent rådgive dig om hvilke optimeringstiltag, der vil have størst effekt på din lagersituation, og hvor du skal starte.

Lager- og logistikrådgivning

Vores logistikkonsulenter er eksperter inden for lager-og logistikrådgivning. Vi kan hjælpe dig med at optimere de rigtige steder og udnytte lagerets fulde potentiale. Målet er at opnå det mest effektive lager, høj kvalitet og lave omkostninger. Vi synliggør dit lagers optimeringsmuligheder og udviklingspotentiale, så du får et godt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger.

Kontakt vores logistikkonsulent Thomas Severinsen

Jeg kan hjælpe dig med at spotte forbedringstiltag og beregne ROI. Ring til mig på 30 70 93 83.

Thomas Severinsen

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com