LOGIA er et lagerstyringssystem, der styrer og optimerer hele lageret. Systemet sikrer, at arbejdsprocesser er optimale, det er let at planlægge opgaver, og lagerpladsen udnyttes bedst muligt. Det giver en effektiv og fejlfri ekspedition.

LOGIA guider medarbejderne gennem optimale plukkeruter.

"Vi har nedbragt vores lageromkostninger med 22 % og øget plukkeeffektiviteten med 40,6 %."

Marianne Sørensen, adm. direktør, Av Form. Læs hele casen

Lagerprocesserne kan optimeres på mange måder. LOGIA’s lagerstyring er designet ud fra ‘best practice’.

Derudover indeholder LOGIA masser af specialfunktionalitet, som er udviklet gennem tiden efter vores kunders behov. Alt dette kan vælges til eller fra.

Læs mere om, hvordan LOGIA WMS sikrer effektive lagerprocesser

Varernes placering på lageret er et meget væsentligt udgangspunkt for at opnå effektive plukkeruter og et godt flow på lageret. Her er bl.a. varens ABC-kategorisering en vigtig styringsparameter.

LOGIA’s lagerstyring sikrer, at varer indlagres på de optimale lokationer, og at der er beholdning på plukkepladserne. Dette sker på baggrund af varernes stamdata og ABC.

Varens ABC-kategorisering kan dog ændres sig over tid. LOGIA giver dig overblik over, hvilke varer der er uhensigtsmæssigt placeret – enten indenfor et enkelt lagerområde eller på tværs af hele lageret. Det giver mulighed for at igangsætte flyttejobs, når og hvor det er hensigtsmæssigt.

Læs mere om, hvordan LOGIA WMS sikrer optimal vareplacering

LOGIA styrer lagerets fysiske rammer og ressourcer, og sikrer at lagerpladsen udnyttes bedst muligt. Det handler om, at udnytte ‘luften’ på lageret og dermed skabe mere plads.

Lagerstyringssystemet sikrer, at beholdning placeres på lokationer af rette størrelse. Varer med længerevarende lav beholdning kan med fordel samles på ‘mix-lokationer’, så de ikke optager så meget lagerplads.

LOGIA er skalerbar. Kontakt mig på 40 68 58 88 og hør, hvordan du kommer i gang.

Niels Have

Jeg kan hjælpe dig med at spotte forbedringstiltag og beregne ROI. Ring til mig på 30 70 93 83.

Thomas Severinsen

Lad os tage en snak om dit lager og om dine muligheder med LOGIA. Ring til mig på 20 96 40 86.

Rikke Weesgaard

Logimatic

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 9634 7000
logiawms@logimatic.dk